S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình

Mục lục

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Bác Hồ với việc chỉ đạo xây dựng Quảng Bình thành tuyến đầu chi viện cho chiến trường miền Nam Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Long
Quảng Bình thực hiện chính sách dân tộc “Chú ý đến cuộc sống của đồng bào miền núi” theo lời căn dặn của Bác Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hương
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới Tóm tắt PDF
Lê Đình Nguyên

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 (2016-2017) Tóm tắt PDF
Lệ Văn Thái
“Chủ động bám sát địa bàn” Chìa khóa thành công trong công tác tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp nổi lên về an ninh trật tự Tóm tắt PDF
Trần Hải Châu
Bàn về quy định mới của Điều 466 Bộ Luật Dân sự năm 2015 Tóm tắt PDF
Hoàng Quảng Lực
Tập trung ruộng đất trong nông nghiệp bước đầu tiền cho sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại Tóm tắt PDF
Võ Khắc Sơn
Nâng cao chất lượng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tỉnh Quảng BìnhNâng cao chất lượng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trương Thị Ngọc
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất giống nấm và nhân rộng mô hình sản xuất nấm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Lưu Văn Lộc
Tôm thẻ chân trắng Thanh Hương – Sản phẩm nông nghiệp của Quảng Bình có truy xuất nguồn gốc điện tử Tóm tắt PDF
Thùy Trang
Nhìn lại 5 năm hỗ trợ nhà nghèo xây nhà chòi phòng tránh lụt và xây nhà ở phòng tránh bão, lụt ở Quảng Bình Tóm tắt PDF
Văn Lạc
Ý tưởng xanh về việc chế tái rác thải Tóm tắt PDF
Lệ Quyên
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua , khen thưởng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Lê Quang Hợp
Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vững
Nghiên cứu sản xuất hỗn hợp chống bạc tóc có nguồn gốc từ thiên nhiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Vượng
Nghiên cứu mã QR(QR code) và ứng dụng trong công tác quản lý thông tin sinh việc tại trường Đại học Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Linh
Những chiến sỹ quê Quảng Bình trong Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Diệp
“Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” qua góc nhìn từ Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thanh
Thành Quảng Bình – Di tích lịch sử, Kiến trúc cấp Quốc gia Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Mạch
Có một thể loại địa chí dân giả: Địa dư ca Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tăng
Nhà sàn của người Vân Kiều: Riêng biệt và độc đáo Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng
Du lịch song Long Đại trong sự phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Trần Văn Chường

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển bê lai F1 (Brahman trắng x lai Zebu) và bê lai F1(Droughtmaster x lai Zebu) tại Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trần Đình Hiệp

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
Ban biên tập tạp chí Thông tin KH Ban biên tập tạp chí Thông tin KH&CN