Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính năng động của văn hóa Mỹ

LÊ ĐÌNH CÚC

Tóm tắt


Văn hóa Mỹ có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội trên thế giới. Do hình thành từ các nền văn hoá của những người nhập cư nên đặc điểm lớn nhất của văn hóa Mỹ là tính năng động. Đặc điểm này giúp người Mỹ luôn thay đổi để phù hợp với đòi hỏi của xã hội và đời sống, từ nhà ở, việc làm đến đồ dùng hàng ngày. Người Mỹ có tính tự lập, cạnh tranh nhưng đoàn kết trên cơ sở chủ nghĩa cá nhân và thực dụng. Trong chính trị và quản lý xã hội, họ thay đổi quan hệ quốc tế theo từng thời kỳ lịch sử, miễn là có lợi cho nước Mỹ và hợp với xu thế của thời đại. Cả Hiến pháp và các đảng chính trị cũng thay đổi trên cơ sở niềm tin tôn giáo. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238