Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Giải pháp và kiến nghị

VÕ ĐẠI LƯỢC

Tóm tắt


Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (VKTTĐMT) là tên gọi của khu vực kinh tế động lực tại miền Trung Việt Nam. Đây là vùng kinh tế lớn thứ 3 tại Việt Nam. Đặc trưng của vùng này là các khu kinh tế cảng biển tổng hợp. Các tỉnh VKTTĐMT có lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không đều có; tốc độ đô thị hóa rất nhanh so với mặt bằng cả nước. Tuy nhiên hiện nay, VKTTĐMT phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Để tạo đột phá phát triển VKTTĐMT nói riêng, toàn vùng miền Trung và Tây Nguyên nói chung, cần có những giải pháp thích hợp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238